Hond Natuurlijk heeft als doel informatie te delen over honden en hondenwelzijn.

Je hebt een hond of bent van plan binnenkort een puppy of hond in je gezin op te nemen. Dat is een grote verantwoordelijkheid.
Honden kunnen namelijk zelf geen keuzes maken over hun voeding, verzorging, veiligheid en gezondheid. Die keuzes maken wij voor onze honden.
Het is belangrijk dat wij de goede keuzes maken, in het belang van de gezondheid van onze honden.

De artikelen op Hond Natuurlijk helpen jou die juiste keuzes te maken.

Eerlijk en duidelijke informatie

Op het gebied van het gedrag van honden en de relatie tussen mensen en honden is veel informatie te vinden op internet. De ene opvatting staat soms lijnrecht tegenover de andere. Wat is dan goed en wat niet? De artikelen op Hond Natuurlijk helpen jou de juiste beoordeling te maken

Onafhankelijk 

Hond Natuurlijk wil eerlijk en duidelijk zijn over al deze onderwerpen. Daarbij niet gehinderd door belangen die daarmee strijdig zijn. We zijn onafhankelijk, niet verbonden aan enige organisatie, fabrikant of professional.

Medische deskundigheid

Hond Natuurlijk is geen vijand van reguliere geneeskunde en dierenartsen. Integendeel zelfs, het is belangrijk dat bij ziekten en gebreken goede medische deskundigheid beschikbaar is. Wel zijn we tegen het te snel, te makkelijk en teveel toedienen van medicatie. Ook zijn we tegen het standaard aanprijzen van chemische bestrijdingsmiddelen tegen parasieten. Verder zijn we tegen adviezen over voeding door dierenartsen die daar onvoldoende kennis over hebben, maar door klanten (ten onrechte) worden gezien als voedingsdeskundigen.

Bovenal zijn we fel gekant tegen de commerciële belangen die dierenartsen hebben bij het aanprijzen van bepaalde medicatie, bepaalde voeding en bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen tegen parasieten. Objectiviteit is daardoor verdwenen. Geld is belangrijker dan de gezondheid van de honden. Ook jouw hond kan hieronder lijden. Dat is zeer kwalijk. Lees meer over de oorsprong en bestaansreden van Hond Natuurlijk.

Categorieën

Deze Hond Natuurlijk - Adviezen voor liefdevolle hondenbaasjes

Plaatsing met toestemming.

Met dank aan auteur Ben van Asperen.